Strona główna Oferta O Nas Nasi Klienci Kontakt

Oferta

Biuro działa w formie spółki prawa cywilnego od 2001 roku. Nasza wiedza, wykształcenie i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej gwarantują rzetelne i prawidłowe prowadzenie ksiąg i rozliczeń publiczno-prawnych.

Zakres oferowanych usług jest szeroki.

Wśród których można wyróżnić:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT, w tym transakcji UE.
 • Sporządzanie i wysyłka JPK_VAT, JPK_KH, JPK_PKPIR, JPK_EWP
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie list płac, rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń ZUS.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie bieżącej i rocznej sprawozdawczości finansowej.
 • Opracowanie zakładowej polityki rachunkowości wg wymogów Ustawy o Rachunkowości.
 • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi.
 • Doradztwo w zakresie procedury rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Udzielanie informacji w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego, prawa pracy,prawa dewizowego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, transakcji wewnątrzwspólnotowych i innych przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy usługi w zakresie korygowania błędów i zaległości w rozliczeniach publicznoprawnych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości

Zajmujemy się również rozwiązywaniem bardziej złożonych problemów związanych z prowadzoną przez naszych klientów działalnością gospodarczą.

Wśród nich m.in.:

 • Rejestracja działalności gospodarczej.
 • Przekształcaniem podmiotów gospodarczych.
 • Wyborem optymalnej formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania.
 • Prowadzeniem dodatkowej sprawozdawczości na potrzeby zarządcze, a także dla zagranicznych udziałowców lub grup kapitałowych.
 • Likwidacją podmiotów gospodarczych.